Friday, March 22, 2013

Easter Inspiration from Denmark // Великденско вдъхновение от Дания


Something to mark the beginning of Easter preparations. Wonderful  photographer Julia Hoersh and talented stylist Katja Grauman are great team indeed. Their portfolio is so inspiring and  rich of ideas it is hard to choose what to present first. Here is their latest Ester photo shoot for Living at Home magazine. Нещо за начало на подготовката за Великден. Прекрасената  фотографка  Джулия  Хорш  и талантливата стилистка Катя Грауман са наистина чудесен екип. Тяхното портфолио е толкова вдъхновяващо  и богато на идеи, че е трудно да избера какво да представя като начало. Това е тяхната най-нова фотосесия по случай Великден за датското списане Living at Home.
images : julia hoersch, styling katja graumann

No comments:

Post a Comment