Friday, July 17, 2015

Le Petit Salon // Фейският магазин на Тита и Лили


This time the story is from my homeland - Bulgaria. In particular from a very unique place by the sea called Sozopol.  I have always had a special connection with this small town, as many other creative people have. Ever since I was a young girl, we were there at least twice a year on en plein-air from school and sometimes even on a  summer vacation with my parents. When we grew up, we continued to visit, because it was "our place".  Perhaps we've praised it too highly, because now it has blown out of it's proportions. However, if you decide to go in May or September, even October you can still enjoy it fully. Whenever you visit it , there is a place in the Old Town by the name Le Petit Salon .  It shelters  quite a few young artists like: Raklata , Polina Dimitrova, White Boat, Victormov, Albena Djokova, Erna Angelova, Chekmedje, Hand Джоб , Sassa Björg, Tin Tin Just a Perfect Day , Yamabahari, Jenya Adamova , Dayana Kazakova, KUKLAstudio.  For some time there is a tiny cafe annexed,  where you can get some refreshments like aromatic coffee, homemade liquor in a pleasant company or even meet some of the artists there. 
The salon has been through a lot, even relocation, but continues to exist because the owners Tita and Lili are two sisters who are not afraid to dream, surrounded and supported my their loved ones. We can only be joyous for them and live- though them, dreams we have left for someday, in the future.
I personally know them thрough mutual friends, but it is true: like-minds are meant to meet. Anyway the distance does not prevent me to feel the positivism flowing from a cute place like this. Go Girls!
With great pleasure  and sending Transatlantic hugs: Lina
Tози път историята е от родната България и по-конкретно от моя любим Созопол или каквото е останало от него.  Винаги съм имала специална връзка с това място още от дете.  Поне два пъти годишно бяхме на пленер от училище, а понякога и на ваканция с родителите ми. Когато порастнахме продължихме да ходим защото си беше "нашето място".  Явно много от нас са го похвалили затова и напоследък се разду с комерс. Ако го посетите обаче през май или септември та дори октомври, можете все още да му се насладите истински. Всъщност когато и да отидете, има едно местенце в стария град.. Le Petit Salon познато още като "Фейският магазин на Тита и Лили".  Там са приютени много млади автори като Raklata , Полина Димитрова, Бяла лодка, Victormov, Албена Джокова, Ерна Ангелова, Чекмедже, Hand Джоб , Sassa Björg, Тин Тин, Мариета Ценова, Yamabahari, Женя АдамоваДаяна Казакова, KUKLAstudio. От скоро има и малко барче, където можете да се освежите с кафенце или някое вълшебно ликъорче в добра компания, че и да се запознаете с някои от авторите дори. 
Салончето е преживяло доста неща, вкючително и релокация, но оцелява въпреки това, защото собствениците Тита и Лили са две сестри които не се страхуват да мечтаят, заобиколени и подкрепяни от близките си. А ние можем да им се радваме и да съпреживяваме чрез тях мечти които сме оставили за някога, в бъдещето.  Аз лично ги познавам задочно покрай общи приятели но рано или късно съмишлениците се намират а и разстоянието не ми пречи да усещам колко много позитивност струи от едно такова място. Само така!
С голямо удоволствие,  пращайки презатлантически прегръдки: Лина

No comments:

Post a Comment